Kanal 78 – Karabük'ün Televizyonu
Kanal 78 – Karabük'ün Televizyonu

MURAT ORHAN, BİLİRKİŞİ RAPORLARINI AÇIKLADI

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilmiştir.” dedi. Murat Orhan KARDEMİR hissedarlarına ve kamuoyuna yaptığı çağrısında, “Tamamı halka açık bir anonim ortaklık olan ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi olan KARDEMİR A.Ş.’ deki hukuka aykırılıklar konusunda Karabük […]

19 Ocak 2015 - 17:57 'de eklendi ve 330 kez görüntülendi. A+A-

MURAT ORHAN, BİLİRKİŞİ RAPORLARINI AÇIKLADI

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilmiştir.” dedi.
orhanMurat Orhan KARDEMİR hissedarlarına ve kamuoyuna yaptığı çağrısında, “Tamamı halka açık bir anonim ortaklık olan ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi olan KARDEMİR A.Ş.’ deki hukuka aykırılıklar konusunda Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği (KAHDER) tarafından 2011 yılı Ekim ve 2012 yılı Kasım aylarında, şahsım tarafından 2013 yılı Temmuz ve 2014 yılı Ağustos aylarında ulusal ve yerel gazetelere ilanlar verilerek kamuoyunun bilgilendirildiği ve Devletin yetkili kurumlarının gereğini yapmak üzere göreve çağrıldığı malumdur. KAHDER tarafından verilen gazete ilanları sonrası Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosya üzerinden re’sen başlattığı soruşturma kapsamında ve ayrıca KAHDER ile birlikte Karabük’deki haddeci firmalar tarafından doğrudan SPK’ya yapılan 25 Ekim 2011 tarihli şikayet üzerine SPK tarından KARDEMİR hakkında inceleme başlatılmış ve bu inceleme tamamlanarak konuya ilişkin 29.08.2012 Tarih ve XX-4/42-5 Sayılı SPK Denetleme Raporu tanzim edilmiştir. Söz konusu denetleme raporuda, aynen, KARDEMİR tarafından satışı yapılan kütüklerin çoğunluğunun, yüzde 76,6 sının toplam hisse oranı yüzde 10,8 olan ilişkili şirketler Yolbulan A.Ş., Çağ Çelik A.Ş., Çelsantaş A.Ş. tarafından satın alındığı konuları belirtilmiş ve de SPK Kurul Karar Organının 07.09.2012 tarihli kararıyla da; aynı zamanda KARDEMİR’in de yöneticileri olan Yolbulan A.Ş. ve Çelsantaş A.Ş. yöneticileri tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinin ihlal edildiğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet eyleminin hukuki ve cezai sonuçlarının bulunduğuna karar verilerek, haksız rekabetin varlığı SPK tarafından tespit edilmiştir.” dedi.
YARGILAMA DEVAM EDİYOR
SPK tarafından açık biçimde tespit edilen haksız rekabet eylemleriyle ilgili olarak KAHDER ve aynı zamanda Karabük’deki haddeci firmalar tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/5277 numaralı dosyası üzerinden şikayette bulunulduğunu hatırlatan Murat Orhan, “Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bu soruşturma 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanmış, Başsavcılık tarafından görevli ve yetkili ceza mahkemesine sunulan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında; ilişkili şirketlerin 11 tane yönetim kurulu üyesinin ve ayrıca halen KARDEMİR A.Ş.’de görevde bulunan, KARDEMİR’in yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan vekilinin, 4 tane yönetim kurulu üyesinin, genel müdürünün ve satış müdürünün 6102 sayılı türk ticaret kanunu 54/1,2. Maddesi delaletiyle 55/1-a-2-5,d,e.f-1-2,62/1-a maddeleri uyarınca haksız rekabet düzenlemelerine muhalefet suçlamasıyla müşteki sayısınca iki kez ve tüm şüpheliler için ayrı ayrı cezalandırılmaları, 5237 sayılı türk ceza kanununun 43/1. Maddesi uyarınca bu haksız fiil eylemlerinin zincirleme suç oluşturması nedeniyle sanıklara verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılması aynı yasanın 53/1. Maddesi uyarınca da şirket tüzel kişiliklerin yöneticisi olmaktan yoksun bırakılmaları talep edilmiştir. Haksız rekabet suçunu işledikleri isnadıyla ve 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren sevk maddeleri uyarınca 2 kez cezalandırılmaları talebiyle haklarında karabük 1. asliye ceza mahkemesi’nin 2013/531 esas sayılı dosyası üzerinden kamu davası açılmış olan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Yücel, görevinden istifa eden Genel Müdür Fadıl Demirel ve diğer sanıkların yargılanmalarına devam edilmektedir” dedi.
BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI
Haksız rekabet ile ilgili olarak Bilirkişi raporunun da tamamlandığını kaydeden Murat Orhan, şunları söyledi:
“ Mahkemenin 19.06.2014 tarihli ara kararı ile; sanıkların üzerlerine atılı haksız rekabet suçu bakımından suç tarihi ve davanın görüldüğü tarih itibarıyla eski ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet koşullarının oluşup oluşmadığı hususunda; konusunda uzman olan ve hukuk fakültesinde ticaret hukuku ve ceza hukuku alanında ihtisas yapmış üç kişilik heyetten bilirkişi raporu alınmasına karar verilmiştir. Mahkemenin bahsi geçen ara kararına göre tamamı hukukçu akademisyenlerden müteşekkil üç kişilik heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporu geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve dava dosyasına sunulmuştur. 27.10.2014 tarihli söz konusu bilirkişi raporunun sonuç ve kanaat kısmında aynen, ‘Bilirkişi kurulumuz, sanıkların eylemlerinin, normal kabul edilemeyecek, rekabeti tehlikeye sokan veya rekabetten beklenen sonuçları boşa çıkaran rekabetin işlevsel fonksiyonel, kurallarına aykırı davranış olarak nitelendirilmesi gerektiği, işbu nedenle gerek mülga Ticaret Kanunu madde 57’de yer alan, “Hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir şekilde elde ettiği veya öğrendiği imalât veya ticaret sırlarından haksız yere faydalanmak veya onları başkalarına yaymak; … Rakipler hakkında da cari olan kanun, nizamname, mukavele yahut mesleki veya mahalli âdetlerle tâyin edilmiş bulunan iş hayatı şartlarına riayet etmemek”, yeni Ticaret Kanunu madde 55’de yer alan “Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonuç ve kanaatine varmış bulunmaktadır, şeklindeki tespit ve değerlendirmeler yer almakta olup, daha önce sermaye piyasası kurulu tarafından varlığı tespit edilmiş olan suç mahiyetindeki ve hukuka aykırı nitelikteki “haksız rekabet eylemleri” bu kez de akademisyen bilirkişiler tarafından saptanmıştır. Sahip oldukları yüzde 10,8 oranındaki KARDEMİR hisse senetleri ile KARDEMİR’i yöneten ve KARDEMİR tarafından üretilen kütük demir’in yüzde 76,6’sını maliyet avantajı sağlayarak sahip oldukları ilişkili şirketlere sattıkları, diğer firmalara mal teslimatlarını geçikmeli yaparak yeni siparişlerin önüne geçtikleri SPK denetleme raporu ile sabit olan söz konusu şahısların; akademisyen bilirkişiler ve SPK tarafından saptanmış bu haksız rekabet eylemlerinin ve Karabük’de 20 yıl boyunca çalıştığım fabrikanın da içinde olduğu birçok haddeci tesislerin kapanması sonucu bu fabrikalarda tesislerde istihdam edilen binlerce işçinin işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, söz konusu bilirkişi raporunun sanıklara duyurulduğu 16 Aralık 2014 tarihindeki duruşmadan kısa bir süre sonra KARDEMİR Genel Müdürü Fadıl Demirel’in istifa etmiş olması dikkate alındığında, son zamanların revaçta olan deyimiyle bu istifanın zamanlaması da oldukça manidardır. Tüm bu eylemlerin asıl mağdurları olan küçük yatırımcılar, kapanan Karabük haddehanelerinin işsiz kalan çalışanları, nakliyeci ve haddeci esnafı ve demir tüccarları için; bir KARDEMİR hissedarı ve eski haddeci emekçisi olarak ve de kahder başkanı sıfatıyla yıllardır vermekte olduğum bu insani ve vicdani mücadelem daha evvel de defalarca vurguladığım gibi sonuna kadar sürecektir. Bu noktada, SPK ve Karabük cumhuriyet başsavcılığı’nın ardından akademisyen bilirkişi heyetince de apaçık şekilde tespit edilmiş olan bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların Türk milleti adına muhakeme yetkisini kullanan bağımsız yargının duyarlı gözlerinden de kaçmayacağına dair inancımız tamdır. Böylelikle, adaleti tesis edecek olan bağımsız Türk yargısı, hem bu hukuksuz eylemlerin asıl mağdurlarının ve hem de kamuoyunun vicdanını bir nebze rahatlatmış olacaktır.”
Murat Orhan’ın bu açıklamalarına karşın KARDEMİR A.Ş yetkilerinin de ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Başkan Vergili Cumayanı Sanayi Sitesi Esnaf Ziyaretlerine Devam Ett Başkan Vergili Cumayanı Sanayi Sitesi Es...

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Ku...

UZUN, “TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR” UZUN, “TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ İLKL...

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Ku...

Üniversite Mahallesi Parkının Açılışı Yapıldı Üniversite Mahallesi Parkının Açılışı Ya...

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Ku...

Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmalarında ortaya çıkan yeni bulgular dünya tarihine ışık tutaca Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmalarınd...

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği eski Başkanı Murat Orhan, “KARDEMİR’de haksız rekabetin varlığı Sermaye Piyasası Ku...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KANAL 78 CANLI YAYIN
SON EKLENEN HABERLER
Başkan Vergili Cumayanı Sanayi Sitesi Esnaf Ziyaretlerine Devam Ett Başkan Vergili Cumayanı S...

Başkan Vergili Cumayanı Sanayi Sitesi Esnaf Ziyaretlerine De...

UZUN, “TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR” UZUN, “TÜRK KIZILAYI KARA...

UZUN, “TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR...

Üniversite Mahallesi Parkının Açılışı Yapıldı Üniversite Mahallesi Park...

Üniversite Mahallesi Parkının Açılışı Yapıldı Karabük Beledi...

Hadrianaupolis Antik Kenti çalışmalarında ortaya çıkan yeni bulgular dünya tarihine ışık tutaca Hadrianaupolis Antik Kent...

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve S. 8’inci yüzy...

İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI ...

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereği, idarede...

Yeni Doğan Bebekler Evlerinde Ziyaret Ediliyor Yeni Doğan Bebekler Evler...

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer’i...

Genç Müsiad Üyeleri Ürkmezer’i Ziyaret Etti Genç Müsiad Üyeleri Ürkme...

Genç Müsiad Başkanı Bekir Uluçay ve Yönetim Kurulu Üyeleri S...

İlim Yayma Cemiyetinden Ürkmezer’e Ziyaret İlim Yayma Cemiyetinden Ü...

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün ve be...

Zabıta Müdürlüğü Denetimlere Ara Vermeden Devam Ediyor Zabıta Müdürlüğü Denetiml...

Zabıta Müdürlüğü Denetimlere Ara Vermeden Devam Ediyor Safra...

Şirinevler SYM Anasınıfı Öğrencilerinden Başkan Vergili’ye Teşekkür Ziyareti Şirinevler SYM Anasınıfı ...

Şirinevler SYM Anasınıfı Öğrencilerinden Başkan Vergili̵...

Gündem HABERLERİ
Video Galerisi